ขอนแก่น หางานขอนแก่น สมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ขอนแก่น หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอนแก่น หางานขอนแก่น สมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ขอนแก่น หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ขอนแก่น Ø
หางานขอนแก่น สมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงานขอนแก่น

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163648 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 160323

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานประจำ : 13,000-15,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม
- รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ จากผู้ขายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกขาย แผนกผลิต และแผนกบริการ
- รับผิดชอบการติดต่อประสานงานด้านข้อมูล การเคลมสินค้า กับผู้ขาย เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกขาย แผนกผลิต และแผนกบริการ
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159669

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000 ++

งานประจำ : 13,000-15,000 ++ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- งานบัญชีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159345

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด (ACG) (บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน))

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด (ACG) (บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน))

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม
ออกแบบงานศิลป์ทั้งหมด ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้า และโฆษณาบริษัทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159347

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการศูนย์บริการ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการศูนย์บริการ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม
1.ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ ศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า
2.ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และข่าวสารผลิตภัณฑ์แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา
3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรและบุคคลภายนอก
4.ดำเนินงานนโยบายของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานการทำงาน
5.นำเสนอรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร
6.สร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ
7.ดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ
8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159352

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่าง ปริมณฑล(บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่าง ปริมณฑล(บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 13,000 ++

งานประจำ : 11,000 - 13,000 ++ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม
บริการต้อนรับลูกค้า ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์ ระบบช่วงล่างรถยนต์ และตรวจเช็คระยะ
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159346

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการศูนย์บริการ (บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการศูนย์บริการ (บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม
ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ ศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า
ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และข่าวสารผลิตภัณฑ์แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรและบุคคลภายนอก
ดำเนินงานนโยบายของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานการทำงาน
นำเสนอรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร
สร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ
ดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159342

ตำแหน่งงานว่างSenior Programmer (บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน))

ตำแหน่งงานว่างSenior Programmer (บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน))

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม
รับผิดชอบในการออกแบบจัดทำและให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์ และดูแลระบบข้อมูลของบริษัท เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159349

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแคชเชียร์ ปริมณฑล(บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแคชเชียร์ ปริมณฑล(บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม
ชี้แจงรายละเอียดลูกค้า รับชำระเงินค่าสินค้าบริการ ออกใบกำกับภาษี งานเอกสารต่างๆ และดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่รับรองลูกค้า
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159350

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่าง (บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่าง (บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม
ให้การบริการซ่อมรถยนต์ให้ลูกค้าลูกค้าที่มาใช้บริการ
ควบคุมและตรวจสอบการซ่อมรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัท
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159344

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด (วิเคราะห์ข้อมูล) (บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน))

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด (วิเคราะห์ข้อมูล) (บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน))

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม
1. จัดหา รวบรวมข้อมูล และ วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ของบริษัทคู่แข่ง เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2. ดำเนินการ วางแผนจัดทำแคมเปญ เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านสื่อ, กิจกรรม หรือช่องทางต่างๆ เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จัก และเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า
3. หาแนวคิดใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ ในการนำเสนอเป็นแนวทางในให้ทีมออกแบบ
4. สรุป/ทำรายงานข้อมูลทางการตลาด ซึ่งเกี่ยวข้องกับนายหน้า / กิจกรรมที่จัด / สื่อทางการตลาด และผลลัพธ์ทางธุรกิจ
5. เก็บรวมรวมและทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางโปร
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159351

ตำแหน่งงานว่างครูฝึกพนักงานช่าง (บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด)

ตำแหน่งงานว่างครูฝึกพนักงานช่าง (บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม
จัดทำหลักสูตร วางแผนการฝึกอบรมพนักงานช่าง และลงพื้นที่สอนพนักงานช่างในสาขาต่างๆของบริษัท ตามหลักสูตร และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ก่อนส่งออกปฏิบัติงานจริง
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159348

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่าง ภูเก็ต(บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่าง ภูเก็ต(บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม
บริการต้อนรับลูกค้า ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์ ระบบช่วงล่างรถยนต์ และตรวจเช็คระยะ
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159343

ตำแหน่งงานว่าง พนักงาน IT support (บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน))

ตำแหน่งงานว่าง พนักงาน IT support (บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน))

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม
1. ดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบเน็ตเวิร์คภายในองค์กร ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. ให้บริการ แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating System แก่บุคคลากร ของบริษัทฯ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
3. ติดตั้ง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดทำรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155472

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 บ.

งานประจำ : 16,000 บ. ขอนแก่น
โครงการจัดสรร มหาสารคาม
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154180

ตำแหน่งงานว่างการตลาด

ตำแหน่งงานว่างการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

งานประจำ : 10,000-20,000 ขอนแก่น
โครงการหมู่บ้านจัดสรร
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154182

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-30,000

งานประจำ : 20,000-30,000 ขอนแก่น
โครงการหมู่บ้านจัดสรร
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153973

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านหว้า
ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง
บริหารจัดการงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
ติดต่อประสานงาน-อื่นๆ
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151569

ตำแหน่งงานว่างธุรการสนาม

ตำแหน่งงานว่างธุรการสนาม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านหว้า
จัดการเอกสารทั้งหมดภายในโครงการ
-เอกสารเงินสดย่อย
-เช็คสต็อกอุปกรณ์
-บันทึกรายการซ่อมเครื่องจักร
-เอกสารงวดงาน
-ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและหน่วยงาน
-งานอื่นๆตามรับมอบหมาย
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 151543

ตำแหน่งงานว่างนักกายภาพ

ตำแหน่งงานว่างนักกายภาพ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท + คอมมิชชั่น

งานประจำ : 15,000 บาท + คอมมิชชั่น ขอนแก่น
หน้าที่รับผิดชอบ

- วินิจฉัยอาการทางด้านปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และข้อของลูกค้า

- แนะนำให้คำปรึกษาลูกค้าด้านกายภาพบำบัด พร้อมแนะนำสินค้าของทางบริษัทที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

- การแนะนำให้คำปรึกษาลูกค้าจะมีสองช่องทางคือทางแชท และทางโทรศัพท์ (แชทเป็นช่องทางหลัก)

- ร่วมเขียนเนื้อหาให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดเพื่อสนับสนุนการขายสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์
หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151131

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านหว้า
ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง
วางแผนงานก่อสร้าง
บริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน

หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานขอนแก่น สมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงานขอนแก่น
ขอนแก่น ฝึกงานขอนแก่น งานชั่วคราวขอนแก่น งานนอกเวลาขอนแก่น งานประจำขอนแก่น งานราชการขอนแก่น งานต่างประเทศขอนแก่น งานอื่นๆขอนแก่น
หางานขอนแก่น สมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงานขอนแก่น
ขอนแก่น ฝึกงานขอนแก่น งานชั่วคราวขอนแก่น งานนอกเวลาขอนแก่น งานประจำขอนแก่น งานราชการขอนแก่น งานต่างประเทศขอนแก่น งานอื่นๆขอนแก่น